Bruinsma vindt eerste kievitsei Flevoland

Creil - Bertus Bruinsma uit Bant heeft zaterdag het eerste kievitsei in Flevoland gevonden. Hij deed dat op een akker in de Noordoostpolder.

“Deze ervaren weidevogelbeschermer is wel vaker vinder van het 1e kievitsei in Flevoland geweest”, vertelt Jan Nagel van Landschapsbeheer Flevoland. Bruinsma beschermt al vele jaren weidevogelnesten in de Kop van de NOP, een van de beste weidevogelgebieden van Flevoland. Met de vondst van dit eerste ei is ons weidevogelseizoen echt begonnen.” vervolgt Jan. “In Flevoland trekken in het voorjaar ruim honderd vrijwilligers de akkers op om samen met agrariërs nesten van de kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels te zoeken en te markeren. Door deze markeringen kan de boer rekening met de nesten houden. Door om een nest heen te maaien of een nest te verplaatsen krijgen weidevogels een kans om rustig te broeden. Veel nesten bevinden zich op percelen die nog bewerkt moeten worden. Door zo’n nest met eieren in een mandje te leggen, kan de boer bij bewerkingen op het land het nest in één keer optillen en eenvoudig verplaatsen. Daardoor kan de kievit veilig verder broeden. Aan hen zal het niet liggen, laten we hopen dat de weergoden dit jaar de kieviten ook welgezind zijn,” besluit Jan.