Andries Poppe ondertekent Green Deal

EMMELOORD - Minister Henk Kamp van Economische Zaken ondertekende woensdag samen met 30 gemeenten waaronder Noordoostpolder, 5 netbeheerders en de 12 provinciën een Green Deal.

Dit stelt gemeenten in staat om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Wethouder Poppe: ‘Met onze ondertekening van de Green Deal zetten we de eerste concrete stap in de uitwerking van de Energieagenda:op naar een CO2-arme samenleving in 2050.’

De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van de zeven miljoen huishoudens die Nederland telt. Zo zullen burgers op een andere manier het huis gaan verwarmen en gaan koken, zonder daarbij aardgas te gebruiken. Dit is een grote maatschappelijke opgave. Hier ligt een belangrijke taak voor het Rijk, decentrale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit is vastgelegd in de getekende overeenkomst.

Alle gemeenten die betrokken zijn bij de Green Deal, bereiden initiatieven voor om bestaande wijken, in overleg met de bewoners, aardgasvrij te maken. In Noordoostpolder is voor nieuwbouwwijken het streven nu al niet standaard meer een aardgasnetwerk aan te leggen. Een voorbeeld hiervan is de volgende fase van Emmelhage. Ook gaat Noordoostpolder de komende tijd na op welke wijze bestaande woonwijken aardgasloos gemaakt kunnen worden.