Herkenbare solidariteit belangrijk voor CNV’ers

Emmeloord -  Leden van CNV Vakmensen - grootste vakbond binnen het CNV - zijn bereid extra belasting te betalen als dit leidt tot meer solidariteit in de samenleving.

“Een eerlijke arbeidsmarkt, eerlijke zorg, een aanvaardbaar leeftijdspeil voor AOW en een eerlijk pensioen; het zijn zaken waarvoor onze mensen graag zien dat afspraken worden gemaakt. Dat moeten dan wel herkenbare afspraken zijn, met zichtbare resultaten”, zo onderstreept voorzitter Piet Fortuin van CNV Vakmensen. De vakbond hield in de voorbije weken zijn eigen ‘Staat van Nederland’ door het hele land. Fortuin: “Wij wilden weten wat onze leden en hun collega’s van belang vinden, of wat hen dwars zit. Zodat wij dat kunnen vertalen naar ons werk. Onze inzet als vakbond zal na de Tweede Kamerverkiezing immers een extra dimensie krijgen. Zodra een nieuw kabinet is samengesteld zal ook in het domein van arbeid en inkomen iedereen vol op het orgel gaan. Bestaande zekerheden worden dan ter discussie gesteld, nieuwe wetten geschreven.” Eerlijk ruilen CNV Vakmensen-voorzitter Fortuin kreeg tijdens de ‘Staat van Nederland’ van de aanwezigen in overtuigende meerderheid de boodschap mee dat er bij die herindeling van sociaal economisch Nederland best mag worden geruild, mits dit maar eerlijk gebeurt. “De mensen hebben heel goed in te gaten dat voor niets alleen de zon op gaat. Maar ze hebben geen zin meer om geld opzij te zetten of premie te betalen voor iets wat ze later weer wordt afgenomen”, verklaart Piet Fortuin de uitkomst van de bijeenkomsten. “Als de arbeidsmarkt weer bereikbaar wordt voor iedereen, en dus ook zichzelf, dan is men terdege bereid daar iets tegenover te stellen. Ook als het grootste voordeel daarvan neerdaalt bij de ander. Hetzelfde geldt voor arrangeren van een pensioendatum op vitale leeftijd. Dit geldt zeker voor zware beroepen, maar ook breder dan dat. Het is een tweesnijdend mes. Deze opvatting illustreert, wat mij betreft, dat solidariteit toch dieper is ingebed in onze samenleving dan menigeen doet geloven. Het ademt zelfs iets van de sfeer waarin 120 jaar geleden onze vakbeweging ontstond.”