Expositie houtzagerij Loos in museum het Gildenhuys

Blokzijl - In museum het Gildenhuys in Blokzijl wordt momenteel hard gewerkt aan de inrichting van een expositie over de houtzagerij van de familie Loos.

Het Gildenhuys verzoekt iedereen die nog materiaal (gereedschap, foto’s of geschriften) van de houtzagerij in bezit heeft om dit gedurende de expositie aan het museum in bruikleen af te willen staan. Wie aan dit verzoek gehoor wil geven kan contact opnemen met Klaas Bergkamp (tel. 291378).   Aan het einde van de de 18 e eeuw werd in Blokzijl een houtzaagmolen gebouwd, die later uit zou groeien tot een hele grote houtzagerij, welke van zeer groot belang zou worden voor de werkgelegenheid van Blokzijl. Deze houtzagerij was eigendom van de familie Loos, en heeft zich van het begin af aan snel uitgebreid tot één van de grootste houthandels in Europa. Het hout werd aangevoerd vanuit Zweden. Zo rond 1900 lagen de kolk, de grachten en het Noorder- en Zuiderdiep vol met balken en stammen, die bestemd waren voor de houtzagerij. Omstreeks 1920 bood deze houtzagerij/houthandel werk aan zo’n 150 werknemers. In 1924 kwam er echter een eind aan de werkgelegenheid bij de houtzagerij. De arbeiders wilden zich aansluiten bij een vakbond, maar de bazen stonden dit niet toe. Het werd een harde strijd, waarbij veel ontslagen vielen en pas eind april 1927 werd besloten de staking te beëindigen. Al deze strubbelingen leidden er echter wel toe dat er in het begin van de dertiger jaren van de twintigste eeuw voorgoed een einde kwam aan de eens zo bloeiende houtzagerij.