Noordoostpolder heeft sterke economie

Emmeloord - Noordoostpolder heeft vergeleken met vergelijkbare gemeenten en het landelijke gemiddelde een sterke economie.

Meer dan 65 procent van alle inwoners met werk, werkt in de Noordoostpolder. Landelijk ligt dit percentage op ongeveer 48 procent. Dit zijn enkele van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek naar de arbeidsmarkt in Noordoostpolder, uitgevoerd door bureau Louter, in opdracht van de gemeente. MBO-niveau De arbeidsmarkt in de gemeente speelt zich vooral op MBO-niveau af. Meer dan de helft van de beroepsbevolking is opgeleid op middelbaar niveau, tegen iets meer dan 40 procent landelijk. Het aantal vacatures is lager dan landelijk gemiddeld, maar daar staat tegenover dat er relatief veel seizoensgebonden werk is. Aanleiding voor het onderzoek was de gelijktijdige groei van werkgelegenheid en werkloosheid die zich tot medio 2016 voordeed. Deze twee ontwikkelingen leken strijdig met elkaar. De gemeente wilde meer inzicht in deze trend. Wethouder Hennie Bogaards: 'Inmiddels vertaalt de aantrekkende economie zich ook in een daling van de werkloosheid. Dat is op korte termijn vooral gunstig voor mensen met een goede opleiding en/of recente werkervaring. Op termijn gaan ook de kansen voor mensen met een grotere afstand toenemen. Daar zijn we blij mee.' Louter presenteert  op maandag 13 maart de uitkomsten van het onderzoek 's avonds om 19.30 uur op het gemeentehuis in Emmeloord.