ROC Friese Poort in landelijke top 5 laagste schooluitval

Emmeloord - ROC Friese Poort staat met een vierde plek opnieuw in de landelijke top 5 van ROC’s met een lage schooluitval.

Dat blijkt uit de gepubliceerde cijfers van het ministerie van OCW. Het uitvalpercentage van jongeren die zonder startkwalificatie de school verlaten ligt bij ROC Friese Poort op slechts 3,4 procent. Landelijk is dat percentage gemiddeld 4,6 procent. Ieder student die zonder startkwalificatie de school verlaat is er één te veel. 'De aanpak van het voortijdig schoolverlaten werkt. We besteden veel aandacht aan de persoonlijke begeleiding van onze studenten. Maar het kan altijd nog beter en daar blijven we aan werken. Iedere student die zonder startkwalificatie de school verlaat is er één te veel', zegt Micha van Akkeren, voorzitter van het college van bestuur van ROC Friese Poort. Samenwerking loont 'Al enkele jaren werken we met scholen uit het voortgezet onderwijs, andere mboinstellingen en de drie RMC’s (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) samen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. En sinds afgelopen jaar ook met gemeenten. Korte lijnen, snelle informatieoverdracht en het vervagen van de gemeentelijke grenzen zorgen ervoor dat jongeren in beeld blijven en weer op koers geholpen worden. En met succes! Friesland kent het laagste vsv-cijfer van Nederland.'