Elbert Dijkgraaf bezoekt boeren in Flevoland

Nagele -  SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf bezoekt maandag 27 februari van 16.30 tot 17.45 uur biologisch akkerbouwbedrijf Poppe aan de Zuidwesterringweg 10 in Nagele.

Dijkgraaf gaat spreken met boeren over het belang van duurzame landbouw en de problemen die er zijn in de landbouw. Alle boeren zijn van harte welkom. De SGP stimuleert verduurzaming van de landbouw. Dijkgraaf: “Boeren, tuinders en vissers hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat besef leeft breed in deze sectoren. Dieren verdienen goede zorg. Gewasbeschermingsmiddelen zijn nodig, maar schadelijke effecten moeten natuurlijk zoveel mogelijk beperkt worden. Je bent rentmeester of je bent het niet. De SGP wil graag extra geld uittrekken voor onderzoek en duurzame innovatie. De SGP zet zich ook in voor snellere toelating van biologische gewasbeschermingsmiddelen.” Het SGP-bezoek aan Nagele begint met een korte presentatie van de eigenaren Joos en Marien Poppe. Daarin zullen onder andere het belang van biologische landbouw en de knelpunten ter sprake komen waar zij mee te maken hebben. Elbert Dijkgraaf gaat daarna onder andere in op de problemen waar boeren tegenaan lopen en geeft zijn visie op het landbouwbeleid. Het laatste programmaonderdeel is een vragenuur. Alle boeren kunnen dan vragen afvuren op het SGP-Kamerlid.