Petrus Dathenusschool wint GEObattle

Urk - De Petrus Dathenusschool op Urk heeft woensdag de GEObattle gewonnen. Zij gaan met de hele klas naar de Orhideënhoeve in Luttelgeest.

Het team ontving de prijs uit handen van wethouder Geert Post. De 1e prijs van de ontwerpwedstrijd “Ontwerp van een nieuw bestemmingsplan multifunctioneel centrum op bestaande locatie natuurgebied “de Witte Zandvlakte” ging naar teamI van de Beatrixschool, de 2e prijs naar team II van de Kon. Wilhelminaschool. Zij kregen ieder voor hun klas de prachtige grote Bosatlas Junior van sponsor Uitgeverij Noordhoff. Sg Pieter Zandt Urk organiseerde de GEObattle groep 8. Acht teams van 4 leerlingen deden aan de aardrijkskundewedstrijd mee. DeGEObattle bestaat uit breed uiteenlopende aardrijkskundeopdrachten. Er zijn 5 kennisbattles en 1 ontwerpbattle. De leerlingen hebben bij deze opdrachten niet genoeg aan kennis alleen, maar spannen zich tot het uiterste in en gebruiken al hun zintuigen. GEObattle stimuleert landelijk wedstrijden om hiermee te laten zien dat aardrijkskunde een ontzettend leuk vak is. GEObattle is meer dan topografie en feitjes uit je hoofd leren. De ak-thema’s zijn breder; gericht op cultuur, fysisch, ruimtelijk en laten verbanden en relaties leggen. Vooral zijn de thema’s ook nuttig omdat het gaat over voedsel, energie, gezondheid en water. Ontwerpbattle De ontwerpbattle bestaat uit het ontwerpen van een nieuwe inrichting voor een bestaand gebied. In dit geval is gekozen voor natuurgebied “het Toppad”. De opdracht was het ontwerpen van een multifuncitoneel terrein t.b.v. de stichting Caritas, waar ook rekening werd gehouden met de veiligheid en de inpassing in de omgeving. Hun keuzes dienden ze te motiveren. Hierbij werden ze beoordeeld op criteria, samenwerking, materiaalgebruik, netheid en verantwoording van de keuzes.