Rotonde Espelerlaan wordt niet verschoven

Emmeloord - De nieuwe rotonde bij de Koningin Julianastraat, Onder de Toren en Espelerlaan in Emmeloord wordt niet verschoven. Dat heeft het college besloten.

'Kleine aanpassingen die binnen het huidige bestemmingsplan en verkeersbesluit mogelijk zijn, wil de gemeente nog overwegen in overleg met de omwonenden, benadrukt wethouder Henk Suelmann.' Woensdag werden bewoners van het begin van de Espelerlaan gehoord door een onafhankelijke bezwarencommissie. De omwonenden maken geen bezwaar tegen de aanleg van de rotonde op zich, maar vroegen om verschuiving van een paar meter richting het onbebouwde grasveld. In zijn pleidooi stelde woordvoerder Marien Verhulst dat de optiehouder van het stuk grond geen bezwaar zou hebben tegen een verschuiving. Verhulst was na afloop niet overtuigd van het nut van de zitting: ‘wij dachten er via mediation uit te kunnen komen’. De commissie zelf keek volgens Verhulst om een andere reden vreemd op van het feit dat de zitting werd gehouden: het college had het besluit om de rotonde niet te verschuiven de vorige dag al genomen. Volgens de gemeente kwamen uit gesprekken met omwonenden tegengestelde belangen naar voren, was er geen overeenstemming over één plek en lukt het daarom niet de rotonde te verschuiven. De bezwarencommissie verklaarde de inbreng van omwonenden niet ontvankelijk en brengt advies uit aan de gemeenteraad.