Nieuwe overeenkomst beveiliging bedrijventerreinen

Emmeloord - De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland (SBBF) en G4S hebben vorige week een raamovereenkomst over collectieve veiligheid ondertekend.

Hiermee zal G4S voor een periode van 3 jaren (per januari 2017) de collectieve beveiligingsdiensten uit voeren voor deelnemers aangesloten bij de SBBF, die atief is in de regio’s Lelystad, Dronten, de Noordoostpolder en Zeewolde. Bedrijven en organisaties uit deze regio’s kunnen deelnemer worden aan het collectief van de SBBF. Dit collectief bestaat uit preventie tegen inbraak, criminaliteit en onveiligheid. De diensten hiervoor worden door G4S uitgevoerd tegen een collectiviteitstarief. Er is een nauwe samenwerking tussen het collectief van de SBBF, de betrokken gemeenten en de politie.  Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: voorzitter Ton van der Baan, penningmeester Raimon Veen, Harry de Jong (regio Dronten), Wil van Hooijdonk (regio Noordoostpolder), Wim van den Noort (regio Zeewolde) en Jan Kamphorst (Politie Midden Nederland). Het bestuur wordt ondersteund door Ruud van Duijvenbode en Jan de Boer.