Kans voor Poiesz in 'Compact Centrum'

Emmeloord - Raadwatcher Helga Wiedijk volgt voor De Noordoostpolder online de raadscommissies en –vergaderingen. Het opmerkelijke nieuws licht ze uit voor de lezer.

Wanneer het college de raad ergens in wil ‘meenemen’ is het opletten geblazen. Dan volgt waarschijnlijk een hobbelig besluitvormingstraject. Begrijpelijk als het gaat om de vertaling van Scenario Centrum Compact naar een stedenbouwkundig plan. In het vragenuurtje vorige week maandag was Berthoo Lammers (ONS) benieuwd naar de uitwerkingsagenda die de basis vormt voor een stedenbouwkundige visie op het Stadshart. Die uitwerkingsagenda is tot stand gekomen na gesprekken met ondernemers, eigenaren en ontwikkelaars. In mijn eigen woorden: gemeente heeft gesondeerd wie waar wat wil bouwen in het Stadshart. Wethouder Suelmann kon nog niet open zijn over de brieven waarin diverse ondernemers intenties kenbaar maken. Wie denkt al te weten waar gebouwd wordt, omdat de bevolking en raad kozen voor een compact centrum, kan zich wel eens vergissen. Inwoners hebben met hun scenariovoorkeur namelijk óók gekozen voor kanslocaties aan de Deel die kunnen worden ingevuld met wonen, werken en winkelen. Het huidige Sinke-pand is een kanslocatie en Poiesz is een winkel. Het college kan dus zeggen dat de bevolking heeft gekozen voor een supermarkt aan (niet op!) de Deel. In de, wel openbare, brief van ondernemer Poiesz schetst het bedrijf hoe het de afgelopen 10 jaar samen met de gemeente een nieuwe vestiging in het centrum heeft proberen te realiseren om de oude te kunnen sluiten. Met de keuze voor het open planproces en een compact centrum dat ruimte biedt aan een supermarkt tegenover de Jumbo, lijkt Poiesz inmiddels veroordeeld tot de voorspelde stoelendans der supermarkten. Dat kan het bedrijf niet meer afwachten: ’zo langzamerhand is voor Poiesz de koek op’ schrijft algemeen directeur Piet Smit in zijn brief aan college en raad. Terecht dat de fractie ONS vragen stelde over een mogelijke vestiging van Poiesz aan de Deel, maar wethouder Suelmann kon nog niet zeggen of die er komt. Blijkbaar is het niet bij voorbaat uitgesloten. Dat roept de vraag op: hoe valt een supermarkt (of winkels überhaupt) op locatie Deel 22, te rijmen met een compact centrum dat Kettingplein + Lange Nering West als winkelkern heeft? Poiesz was in een vorig plan een gewenste ‘trafficbuilder’, maar ook kleinschaliger nieuwe winkels nabij de Deel trekken verkeer. Is het centrum dan nog wel compact? Komende maand biedt de presentatie van enkele concept varianten van het stedenbouwkundig plan ruimte voor reacties, input en het bepalen van de voorkeursvariant. Benieuwd of het college daarmee raadsleden en inwoners allemaal dezelfde kant op ‘meeneemt’: verder het bos in.