Metsemakers nieuwe dorpsvoorzitter Espel

Espel -   Gilbert Bastiaanssen heeft vrijdag tijdens de jaarvergadering in MFC ’t Mozaiek van Dorpsbelang Espel de voorzittershamer na zeven jaar overgedragen aan Roy Metsemakers.

Ook secretaris Jannie de Jong stopte na 7 jaar. Zij wordt opgevolgd door Jeroen van den Burg. Bastiaanssen zag in het afgelopen jaar het aantal inwoners van Espel licht stijgen van 1392 naar 1404. Onder het bewind van de nieuwe voorzitter staat het dorp voor de uitdaging om de Multi Functionele Sport Accommodatie (MFSA) te realiseren. De gemeente heeft geld toegezegd en het dorp moet 150.000 euro bijdragen voor het welslagen van het project. Met een grote veiling op zaterdag 13 mei moet een flink deel daarvan opgehoest worden. De gebruikers van de MFSA zijn alle sportverenigingen in Espel, die momenteel ondersteund worden door Sportdorp Espel. Dit tweejarig project loopt nog door tot 1 november. Inmiddels zijn 12 activiteiten uitgevoerd of gestart en staan nog verschillende activiteiten op de planning. Hierbij zit ook nieuw sportaanbod, zoals de Wielerclub en Bootcamp. Urnenmuur De begraafplaatscommissie presenteerde vrijdag de plannen voor een urnenmuur in de vorm van een tulp. Het dorp is inmiddels ver met de realisatie van een speelmoestuin. Martijn Dekkers liet weten dat de tuin bedoeld is voor jong en oud. Er zal naast een speeltuin ook een moestuin en een waterpartij komen. De werkgroep is nog op zoek naar een schapenboer om zijn schapen te laten lopen naast de speelmoestuin. Blikbrigade Dorpelingen opperden bij de rondvraag om naast de groenbrigade ook een blikbrigade in het leven te roepen. En dan met name voor de buitenwegen. Verder is opnieuw met klem aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid rondom de lagere school en bij de nieuwe speelmoestuin in de nieuwbouwwijk met het oog op de nieuwe ontsluiting van de wijk.