Cursus weidevogelbescherming in Bant

Bant - Landschapsbeheer Flevoland houdt in februari de cursus weidevogelbescherming. De eerste avond is op 8 februari.

Deelnemers leren welke soorten weidevogels er zijn, hoe ze zich gedragen en hoe de nesten gevonden kunnen worden. Vervolgens gaan de cursisten samen met ervaren vrijwilligers het veld in. De cursus wordt op woensdagavond 8, 15 en 22 februari 2017 in Bant gegeven. Informatie en aanmelden bij Jan Nagel 0320-294939. Deelname aan de cursus is gratis. De nieuwe weidevogelvrijwilligers helpen bij het beschermen van de weidevogels die het moeilijk hebben. Van de weidevogels gaan vooral de kievit en grutto hard in aantal achteruit. Deze, ook voor Flevolandse akkers en weilanden zo kenmerkende vogels lukt het niet om voldoende jongen groot te krijgen. Te weinig dekking en een te gering voedselaanbod voor de kuikens lijken daarvan de oorzaak. Door zoveel mogelijk nesten te sparen tijdens de werkzaamheden, worden er toch nog wel wat kuikens groot in Flevoland. Een leger van meer dan 100 vrijwilligers zoekt daarom ieder voorjaar naar de nesten van de weidevogels, die een poging doen om te broeden. Vol enthousiasme zoeken ze de akkers af, hun vaak jarenlange ervaring met het gedrag van de vogels leidt hen naar de nesten.   Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Flevoland, Jan Nagel, nagel@landschapsbeheer.netof 0320-294939.