Forse daling restafval in Noordoostpolder

Emmeloord -  De totale hoeveelheid restafval in de gemeente Noordoostpolder is het laatste kwartaal van 2016 met 28 procent gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2015.

De gemeente wil naar 30 kg restafval per inwoner in 2025. Om dat doel te halen komt de raad binnenkort met een plan van aanpak en komt er een burgerpeiling. De daling is te danken aan de inwoners die goed hun afval scheiden en het gemeentelijke beleid. Het afgelopen jaar zijn er twee nieuwe containers bij gekomen en wordt in het buitengebied gft ingezameld. De eerste ervaringen met de oranje containers is dat deze snel vol zijn. Inwoners mogen een extra zak naar het gratis deel van de milieustraat brengen. Een extra container aanvragen voor oud papier en plastic, blik en pak kan ook. Het gft is toegenomen met 21 procent. Het oud papier is gestegen met 36 procent en kunststof, blik en pak met 207 procent.