Waterschap legt 125 kilomter duurzame oever aan

Emmeloord -  Waterschap Zuiderzeeland gaat tot 2021 liefst 125 kilometer duurzame oevers versneld aanleggen.

Dit heeft de Algemene Vergadering van het waterschap besloten. Het waterschap ontvangt voor de aanleg subsidie, via de provincie Flevoland. Duurzame oevers zijn goedkoper in onderhoud en ze dragen bij aan de realisatie van de Europese regelgeving op het gebied van waterkwaliteit. Waterschap Zuiderzeeland moet volgens de doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water voor 2027 40% van de totale watergangen in Flevoland duurzaam inrichten. Een ander voordeel is dat ze waterberging opleveren, omdat een bredere tocht meer water kan opvangen. Duurzame oevers komen voornamelijk voor in het agrarisch gebied. Voor het aanleggen van een duurzame oever wordt de traditionele berm verruimd tot een plasberm van twee meter die zo'n 30 centimeter diep is. Door deze verbreding krijgt het agrarisch gebied bij een hoger waterpeil minder snel ‘natte voeten'. Daarnaast biedt de oever zo meer ruimte aan planten en dieren. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit. Duurzame oevers waar de huidige beschoeiing aan het einde van zijn levensduur is en hierdoor afgeschreven zijn worden vervangen.