Meer trekgaten in De Wieden

Sint Jansklooster - Natuurmonumenten wil de komende jaren in De Wieden nieuwe trekgaten maken en het gebied nog aantrekkelijker maken voor bezoekers. Natuurmonumenten vindt ook dat verdronken dorp Beulake rijkserfgoed moet zijn.

Dat blijkt uit de Natuurvisie 2016-2034 die beheerder Bea Claessens en ecoloog Rosalie Martens woensdag aanboden aan de wethouders Brus en Wagteveld van Steenwijkerland. Een eindpunt van een lang proces, waarbij Natuurmonumenten nadrukkelijk de buitenwereld op zocht met onder meer excursies voor dorpsbewoners en avonden waarop belangstellenden hun visie konden geven. Al die informatie is verwerkt in de natuurvisie of vindt later zijn weg naar concrete maatregelen. Belangrijkste doel is het behoud van het karakteristieke landschap met plassen, trekgaten, kraggen, rietlanden en veenweidegebieden. 'Wij willen een levend landschap dat verwijst naar het verleden en open staat naar de toekomst, waar het bovendien goed wonen, werken en vertoeven is', noemt Claessens dat. Genoeg te doen wat dat betreft: 180 hectare nieuwe trekgaten, meer bloemrijk hooiland, een verdubbeling van de hectares blauwgrasland, meer trilveen en minder bos. Dat moet leiden tot de komst van de grote karekiet bij het Vollenhovermeer, de terugkeer van de zeldzame grote vuurvlinder en behoud van de vele zeldzame soorten flora en fauna die De Wieden nu al kenmerken. Grote karekiet Meer dan ooit denkt Natuurmonumenten niet alleen over natuur na. De mens is net zo belangrijk in De Wieden. Nog meer samenwerking met de omgeving is een wens en voor bezoekers moet er meer in het gebied te beleven zijn. 'We denken bijvoorbeeld na over een mobiel vlonderpad in bijzondere, maar kwetsbare delen van De Wieden. Bezoekers kunnen die dan onder begeleiding van onze boswachters bezoeken', geeft Claessens een voorbeeld. Ook wandelapps, nieuwe uitkijktorens, fietsroutes en een speelnatuurplaats komen voor in de plannen. Beulake En de natuurorganisatie gaat zich inzetten voor het verdronken dorp Beulake. Dat moet een plek op de lijst van rijksmonumenten krijgen. Natuur blijft uiteraard het belangrijkste werkgebied van Natuurmonumenten. De organisatie streeft bijvoorbeeld naar 100 hectare extra aan weidevogelgraslanden en wil de verkeersveiligheid voor otters vergroten. Daarvoor moeten met name knelpunten aan de Zomerdijk worden opgelost. Op termijn voorziet Natuurmonumenten een einde aan de palingvisserij in De Wieden. De wethouders prezen donderdag de openheid van Natuurmonumenten, die meer dan ooit samenwerking zoekt met de omgeving. 'Samen willen we ons gebied verder ontwikkelen, met behoud van al het mooie wat er al is', zei Wagteveld. Brus wees op het bijzondere karakter van Steenwijkerland met naast Weerribben en Wieden onder meer Vollenhove als ‘stad der paleizen’. Exemplaren van de natuurvisie zijn ook op de website www.natuurmonumenten/dewieden.nl te vinden.