Komt er een nieuwe brug?

Emmeloord - Raadwatcher Helga Wiedijk volgt voor De Noordoostpolder online de raadscommissies en –vergaderingen. Het opmerkelijke nieuws licht ze uit voor de lezer.

Hij komt er aan! De nieuwe Marknesserbrug. Dat wil zeggen, nog niet de brug zelf, maar het plan ervoor. Of, nou, eigenlijk ook nog niet het plan zelf, maar het voorstel een aanloop te nemen. Het is voor het college blijkbaar voorzichtig manoeuvreren op dit dossier. De aanpak van de brug kent ook een lange besluitvormingshistorie. Het college wilde in 2010 dat in 2015 een nieuwe brug gerealiseerd zou zijn, kosten: 4,5 miljoen. In 2012 stak de VVD een stokje voor de aanleg met de opdracht aan het college om met een goedkoper alternatief te komen: renovatie. Daarop volgden onderzoeken, variantenstudies, diverse aanbestedingen, aannemersperikelen, een minnelijke schikking en zo was het college in mei 2016 weer terug bij af. In maart 2014 was op een VVD verkiezingsbord bij de Marknesserbrug te lezen: We hebben voor u een besparing van 3 miljoen ‘overbrugd’. Tot nu toe klopt dat van die besparing, maar het enige dat de 3 miljoen overbrugd heeft is een raadsperiode. Want we zitten nog steeds met een 60 jaar oude gammele brug, waaraan geen onderhoud is gepleegd, want hij zou gerenoveerd worden, wat niet gebeurde omdat er toch beter een nieuwe kon komen. Nu ligt er voor maart een voorstel om de brug te vervangen. Waar leden van de Commissie Woonomgeving nú over worden geconsulteerd, is het collegevoornemen om budget uit het renovatiepotje vrij te maken voor het inzetten van een architect, projectleider en stedenbouwkundige. Een raadscommissie neemt geen besluiten, dus ik ben benieuwd wat de status van de consultatie wordt. Als de wethouder aan het eind van het Rondetafelgesprek gehoord heeft dat hij mag beginnen aan de voorbereiding, kan de raad eind maart die nieuwe brug moeilijk wegstemmen. Voor een inhoudelijke discussie geeft de nota geen aanleiding, misschien wel voor nazorg aan de VVD. De Commissie Woonomgeving vergadert maandag.