Gezamenlijk laboratorium Atalmedial en MC Groep

Emmeloord - Atalmedial en MC Groep (MC IJsselmeerziekenhuizen, MC Slotervaart en MDC Amstelland) hebben het voornemen een samenwerking aan te gaan waarbij de laboratoriumdiagnostiek en trombosezorg van MC Groep zal worden verzorgd door Atalmedial.

De partijen zullen hun laboratoriumactiviteiten onderbrengen in een gezamenlijk nieuw laboratorium. Hiermee behoort de nieuw op te richten onderneming tot een van de vijf grootste laboratoria van Nederland en exploiteren partijen ook nog eens een van de grootste trombosediensten van Nederland. ‘Door het bundelen van kennis en expertise kunnen we meer hoogstaande diagnostiek aanbieden’, aldus Claudia Pronk, voorzitter Raad van Bestuur Atalmedial ‘en dankzij de schaalvergroting kunnen we aanzienlijk efficiënter werken en kosten besparen om zo de gezondheidszorg voor de burger goedkoper te maken’, voegt Willem de Boer, voorzitter Raad van Bestuur MC Groep, daar aan toe. MC Groep en Atalmedial willen het voortouw nemen in de benodigde herstructurering van de diagnostische sector en uitgroeien tot één van de toonaangevende organisaties op het gebied van diagnostiek in de volle breedte in Nederland. Hiertoe zullen partijen een aparte joint venture oprichten. Het centrale laboratorium zal worden gehuisvest binnen de muren van MC Slotervaart in Amsterdam, waar de meeste diagnostiek uitgevoerd zal worden. Op de overige ziekenhuis-locaties blijft een decentraal laboratorium aanwezig zodat de benodigde 24/7 zorg altijd voorhanden is. Het voorgenomen besluit zal worden voorgelegd ter goedkeuring aan de raden van toezicht of van commissarissen, NZa en ACM en er zal advies worden gevraagd aan de verschillende ondernemingsraden, cliëntenraden en medische staven. Over Atalmedial Met dagelijks circa 5.500 aanvragen voor diagnostisch onderzoek vanuit de huisartsen, instellingen en ziekenhuizen (in Haarlem en Leiden) is Atalmedial één van de grootste klinisch chemische laboratoria van Nederland. Daarnaast verzorgt Atalmedial jaarlijks voor ca. 22.000 patiënten de begeleiding bij het gebruik van hun antistollingsmedicatie via reguliere trombosezorg en zelfmeten, waarmee het reeds een van de grootste trombosediensten van Nederland is. Atalmedial richt zich op service dichtbij de patiënten en aanvragers en beschikt over meerdere laboratoriumlocaties en een netwerk van ruim 100 poliklinieken en afnamelocaties. Atalmedial heeft een klinisch chemisch laboratorium, maar door regionale samenwerking met partners kan een compleet diagnostisch pakket aangeboden worden. Met gebruikmaking van de synergie tussen de kernactiviteiten (klinische chemie, trombosezorg en afname & logistiek) wil Atalmedial een toegevoegde waarde in de zorgketen leveren.