Woonwijk Marknesse-zuid wordt bouwrijp gemaakt

Marknesse - Aannemersbedrijf Knipscheer Infrastructuur uit Almere is vorige week begonnen met het bouwrijp maken van het eerste deel van Marknesse–zuid, fase 3. In het bouwplan komen 39 woningen.

Knipscheer begint met het graven van sloten, het aanleggen van rioleringen en wegcunnetten. De waterpartijen volgen later.Na de aanleg van de nutsvoorzieningen worden de bouwstraten aangelegd. Als het werk volgens planning verloopt, is het gebied eind juli bouwrijp. Rond de zomer kan de bouw van de woningen starten. Het bouwverkeer gaat door de Feike Bruinsmalaan die hiervoor wordt verlengd. De bestaande straten mogen niet gebruikt worden door het bouwverkeer. Wel moeten de riolering en de bestrating aangesloten worden op de bestaande wijk. Hiervoor worden de doodlopende straatjes Oeverkruid, Gentiaan en Rietpluim gedeeltelijk opgebroken. Zodra de bouwstraten klaar zijn, wordt een fysieke scheiding gemaakt tussen de bestaande woonwijk en de uitbreiding. Hierdoor zal het bouwverkeer geen overlast meer geven.