Aftrap voor businessconcepten voor 'slimme voeding'

Emmeloord - Provincie Flevoland daagt met de Challenge ‘Help mee aan de toekomst van onze voeding!’ het Flevolandse MKB, studentondernemers en samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen uit heel Nederland en daarbuiten uit om businessconcepten in te dienen rondom de thema’s ‘slimme bodem’, ‘slimme voedselketen’ en ‘slimme voeding’.

De winnaars krijgen een geldbedrag van 25.000 euro en begeleiding op maat om hun innovatie te realiseren. Bovendien krijgen ze de kans hun innovatie te tonen op het internationale podium van Floriade 2022 in Almere. De aftrap van de Challenge vond op 26 januari plaats in het WTC in Almere, waar experts de urgentie van de thema’s benadrukten en inspirerende ondernemers hun bijdragen hieraan toonden. Met de Challenge draagt provincie Flevoland bij aan deze ambitie en de nationale voedselagenda. Tijdens de startbijeenkomst van de Challenge gaven sprekers en deelnemers het belang van voeding & gezondheid aan. In 2050 is de wereldbevolking sterk gegroeid. De vraag naar voedsel stijgt en door een ongezond eetpatroon nemen welvaartsziekten toe. Verandering in hoe we omgaan met de bodem, met onze voedselketen en met onze voeding is dan ook noodzakelijk om zowel nu als op lange termijn te kunnen voorzien in manieren om de wereldbevolking duurzaam van voldoende en gezonde voeding te voorzien. Bodem, voedselketen en voeding De Challenge bestaat uit drie thema’s: • Slimme bodem – hoe zorgen we voor een duurzamer bodemgebruik? • Slimme voedselketen – hoe zorgen we in de keten (van land tot winkelmand) voor meer opbrengsten en minder afval? • Slimme voeding – hoe zorgen we voor voeding die bijdraagt aan gezonder oud worden en sneller herstellen? Binnen een van deze drie thema’s kunnen deelnemers een concept indienen. Stimuleren van innovaties De Challenge kent drie deelnemerscategorieën: het Flevolandse MKB, studentondernemers en samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen uit Nederland en daarbuiten. “Met de Challenge willen we indieners het duwtje richting markt geven dat ze nodig hebben. Dat helpt hen verder, en tegelijkertijd zijn goede innovatieve producten een stimulans voor onze regionale economie. Alle betrokkenen profiteren daarmee.", zegt gedeputeerde Jan-Nico Appelman. Per categorie kiest een jury 1 winnaar. De winnaars krijgen naast een geldbedrag van € 25.000,-,vijf maanden lang begeleiding op maat om hun concept naar de markt te brengen, en een werkplek in de Innovatiewerkplaats van de provincie. Bovendien krijgen zij de mogelijkheid hun concept te tonen op het internationale podium Floriade 2022 in Almere. Deelnemers kunnen hun innovatieve concept tot 10 maart indienen via de website www.floriadewerktchallenge.nl. Jurering De jury beslist op 1 juni 2017 wie de drie winnaars zijn. De jury bestaat uit: gedeputeerde Jan-Nico Appelman (voorzitter), Loek Hermans (Topsector Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen), Hilde Engels (Natuur & Milieu), Samuel Levie (Food Cabinet) en Michiel Klompenhouwer (Rabobank). Zij worden ondersteund door een Commissie van experts. Meer informatie Uitgebreide informatie over de Floriade Werkt! Challenge staat op www.floriadewerktchallenge.nl.