INGEZONDEN | Werkloosheid

Emmeloord - Graag reageer ik op het artikel: "minder werklozen in Nop en op Urk" (25 januari jl.) In dit artikel baseert de krant zich op uitspraken en bevindingen op het aantal WW-uitkeringen. 

Er zijn echter veel werkzoekenden, die niet in deze berekening worden meegenomen. Onderstaand een overzicht van groepen werkzoekenden, die geen WW-uitkering ontvangen, maar daarom niet minder werkzoekend zijn: - pas afgestudeerden, die op zoek zijn naar werk; - werkzoekenden, die na beëindiging van hun WW-uitkering geen baan hebben gevonden, maar nog wel werkzoekend zijn; - werkzoekenden met te weinig werk/inkomsten om een minimaal bestaan op te bouwen en dus op zoek zijn naar meer/beter betaald werk; -herintreders, die om wat voor reden dan ook een tijdje niet hebben gewerkt (bijv. fulltime thuisblijfmoeder of mantelzorger zijn geweest) en weer aan de slag willen. Met uw artikel doet u geen recht aan de grote groep mensen, die zich in bovenstaande categorie bevindt en ik vermoed dat bovenstaande geeneens volledig is. Dat het een lastige materie is, daarvan ben ik mij bewust. Want hoe breng je al die andere werkzoekenden dan in beeld? Daar heb ik ook geen pasklaar antwoord op.Maar zolang werkzoekenden in de Noordoostpolder horen dat ze één van de 50-200 sollicitanten zijn, is er m.i. nog flink wat "werk aan de winkel". Gusta Drenth