Haagsma: 'Niet nog een windpark' 

Emmeloord - Een nieuw windpark is wat wethouder Wiemer Haagsma betreft geen middel om de Noordoostpolder in 2030 energieneutraal te krijgen. Dat antwoordde hij maandagavond in de gemeenteraad na vragen van D66. Die partij wil met het oog op een duurzame toekomst nog één keer een windpark realiseren.

Evenwicht tussen gebruik en opwekking van energie. Dat moet in 2030 het geval zijn in de polder. In een nota beschrijft het college hoe dat de komende jaren moet gebeuren. Terugdringen van aardgas, zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen, een duurzaam wagenpark, een lokaal energieakkoord en nog betere afvalscheiding zijn daar onderdelen van. Ondanks dat de gemeenteraad zich in de nota kan vinden, staken de fracties nog veel energie in de behandeling ervan. Pas na twee uur vergaderen kwam het stuk in stemming. PvdA-GroenLinks ziet dat vooral als ‘tussendoel’. 'De Noordoostpolder zou in 2040 ook fossielvrij moeten zijn. De opwarming van de aarde gaat in zo’n tempo dat we snel maatregelen moeten nemen', betoogde Hylke Hekkenberg namens die partij. Die doelstelling ging de meerderheid van de raad echter te ver. Voor het halen van het grote doel is sowieso de medewerking van inwoners en het bedrijfsleven cruciaal. Wethouder Andries Poppe heeft veel vertrouwen in de polderondernemers. Hij wijst daarbij op de vele innovaties en de interesse in duurzame maatregelen.