Veel animo voor ‘Zon voor NOP’

Emmeloord - De informatiebijeenkomst Zon voor NOP, georganiseerd door DE-on, gemeente Noordoostpolder en Enprest energieadvies trok donderdagmiddag zeventig belangstellenden.

Wethouder Andries Poppe sprak bij de aftrap de wens uit om gezamenlijk de Noordoostpolder een stukje duurzamer te maken. Er zijn veel (platte) daken en er is veel verbruik. Het plaatsen van zonnepanelen kan dus veel opleveren voor ondernemers. Het opwekken van groene stroom levert een direct voordeel op de energienota op. De kracht van het project is dat de bedrijfsdaken worden gebundeld. Op die manier kan gebruik gemaakt worden van schaalvoordeel en is het plaatsen van panelen financierbaar. Ook maakt dit project gebruik van de SDE+ subsidie die door het Rijk beschikbaar wordt gesteld. Subsidieaanvraag Van alle geïnteresseerden hebben ruim 40 ondernemers aangegeven verder in gesprek te willen over dit project. Samen met hen wordt in de komende weken gekeken wat de vervolgstappen kunnen zijn en welke vorm van deelname het meest aantrekkelijk is. In maart wordt de aanvraag voor de subsidie ingediend. Als deze wordt toegekend gaat het project verder. De aanleiding van het project is de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente Noordoostpolder om in 2030 energieneutraal te zijn. Stichting DE-on biedt daarin een helpende hand. Hun doel is het versnellen van de energietransitie in Flevoland door ondernemers te ondersteunen bij duurzaamheidsprojecten. Energieadviesbureau Enprest ondersteunt hierin met het begeleiden van subsidietrajecten, het geven van haalbaarheidsadviezen en de best passende oplossing voor de ondernemers.