Sociale teams DOEN! krijgen vervolg

Emmeloord - GGD Flevoland, Carrefour, Zorggroep Oude en Nieuwe Land en gemeente Noordoostpolder zijn bezig met de doorontwikkeling van de sociale teams: DOEN!.

In 2015 richtten de genoemde partijen samen DOEN! op, om inwoners in Noordoostpolder zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun uiteenlopende hulpvragen. In de teams werken verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, buurtwerkers, klantmanagers Wmo en klantmanagers Participatie samen. De afgelopen maanden keken onderzoekers mee naar de werkwijze van Doen!. De onderzoekers spraken onder meer met inwoners, dorpsbelangen en wijkplatforms. DOEN! heeft veel inwoners geholpen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de verbinding tussen hulpverleners en vrijwilligers in wijken en dorpen versterkt kan worden. De medewerkers van de teams zijn tevreden over de samenwerking tussen Carrefour, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, GGD en gemeente. Zij willen nog meer aansluiten bij de leefwereld van inwoners en minder nadruk op administratie. Het bureauonderzoek levert bruikbare informatie op, maar kan, omdat het een eerste onderzoek is, nog niet vergeleken worden. Een krachtig Noordoostpolder GGD Flevoland, Carrefour, Zorggroep Oude en Nieuwe Land en gemeente Noordoostpolder zetten zich in voor een krachtig Noordoostpolder. Na het opzetten van de sociale teams is dit het eerste evaluatiemoment. De resultaten van dit onderzoek helpen de ondersteuning aan inwoners met een hulpvraag te verbeteren. Iedereen in Noordoostpolder moet mee kunnen doen. Van jong tot oud, van klein tot groot. Maandag 6 februari om 19.30 uur presenteren de onderzoekers de resultaten aan de gemeenteraad.