College positief over MFA Rutten

Rutten - Het college stemde deze week in met het voornemen om een multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren bij de sportvelden in Rutten. In 2019 moet het gebouw er staan.

Wethouder Suelmann gaat de gemeenteraad voorstellen om positief te besluiten over het MFA en om het benodigde budget hiervoor te reserveren. De raad neemt op 27 februari hierover een besluit. Wethouder Henk Suelmann: 'De realisatie van een MFA is een belangrijke impuls voor het dorp Rutten. De vrijkomende locaties van de scholen, kinderopvang en het dorpshuis bieden weer ruimte voor bijvoorbeeld woningbouw.' In de nieuwe MFA komen meerdere functies bij elkaar zoals: sport, een dorpshuis, onderwijs, kinderopvang en peuteropvang. De MFA vervangt de verschillende verouderde gebouwen in Rutten waar deze partijen nu zitten. Er ontstaat hierdoor één centrale ontmoetingsplek voor alle Ruttenaren, van jong tot oud. Samenwerking tussen deze verschillende partijen is eenvoudiger en aantrekkelijker omdat ze straks één gebouw delen. Werkgroep Rutten Het initiatiefplan -dat is opgesteld door een werkgroep vanuit het dorp- gaat uit van een nieuw duurzaam, energiezuinig, multifunctioneel en flexibel gebouw. Ruimten, faciliteiten en menskracht worden zo slim mogelijk ingezet om de kosten zo laag mogelijk te houden. Dat is nodig om het gebouw ook op lange termijn betaalbaar te houden. De totale investering bedraagt ruim 3,4 miljoen euro. Naast de bouwkosten is hierbij ook rekening gehouden met de terreininrichting en de kosten van de vrijkomende locaties. Het dorp verwacht hiervan 300.000 euro zelf bij te kunnen dragen. De raad wordt gevraagd het benodigde geld te reserveren en het college de opdracht te geven om te starten met een vervolg. In deze vervolgfase wordt het initiatiefplan uitgewerkt, zodat onder meer duidelijk wordt wie eigenaar wordt, waar het gebouw exact komt te staan en welke afspraken er komen over het beheer en exploitatie van het gebouw. Als alles volgens verwachting verloopt, kan de MFA in 2019 haar deuren openen voor de inwoners van Rutten.