Hester Kuper nieuwe voorzitter SBBK

Emmeloord - Hester Kuper is voorzitter geworden van de Stichting Beheer Voormalig Bezit Kruisvereniging Noordoostpolder (SBBK). Ze volgt Kees Knook op.

Knook meldde in zijn afscheidsrede dat het hem nog wel eens teleurstelde dat zorg- en welzijnsinstellingen in Noordoostpolder geregeld net dat beetje extra geld missen, dat het leven van hun gasten, leerlingen of cliënten kan veraangenamen. En dan was het voor hem een feest om de ingediende aanvragen, mits ze pasten binnen het kader van de doelstellingen van SBBK-NOP te behandelen. De SBBK stelt tevreden vast dat steeds meer doelgroepen de stichting weten te vinden. In het jaar 2015 is 37.000 euro uitgekeerd. Eenzelfde bedrag ging ook vorig jaar naar goede doelen. De toekenningen op basis van ingediende facturen uitbetaald. De SBBK vergadert vier keer per jaar. De eerstvolgende is 30 januari, hiervoor kunnen nog aanvragen tot 28 januari worden ingediend, de overige vergaderingen zijn in april, juni/juli en oktober. www.sbbk-nop.nl