Forse daling werkloosheid in Noordoostpolder en Urk

Emmeloord - De werkloosheid in de gemeente Noordoostpolder is vorig jaar met 13,6 procent afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Op Urk was de daling 16 procent. 

De provincie Flevoland telde eind december 10.968 mensen met en werkloosheidsuitkering. Dat waren 7,1 procent (834) minder dan een jaar daarvoor. In Nederland waren eind december 411.990 werklozen en dat was 7,6 procent lager dan het voorgaande jaar. De daling in Flevoland was het minst in de gemeente Dronten (-3,5 procent). De werkloosheid in Nederland bedroeg eind december 5,1 procent van de beroepsbevolking. In Flevoland was dat cijfer 4,6 procent. De daling van het aantal WW-uitkeringen is in vrijwel alle sectoren in Flevoland zichtbaar. De grootste daling ten opzichte van december 2015 deed zich voor in de sector bouwnijverheid (-32,5%). Ook in de sectoren onderwijs (-16,4%), landbouw en visserij (-14,5%) en de gezondheidszorg, welzijn & cultuur (-11,3%) daalde in 2016 het aantal WW-uitkeringen.