Wat kun je doen met een miljoen

Emmeloord - Raadwatcher Helga Wiedijk volgt voor De Noordoostpolder online de raadscommissies en –vergaderingen. Het opmerkelijke nieuws licht ze uit voor de lezer.

Vorige week maakte Sjoerd de Boer (CU/SGP) zijn entree in de Commissie Financiën met de presentatie van een motie waarin zijn fractie het college verzoekt de aandelen Enexis te verkopen en met de raad in gesprek te gaan over de bestemming van de opbrengst. Mogelijk een miljoen. Met dit voorstel pakte het kersverse burgerraadslid de controlerende rol van de raad voortvarend op! De relatie tussen gemeente en Enexis is veranderd op het moment dat Enexis het energienetwerk heeft geruild met Liander en dus niet langer netwerkbeheerder is in Noordoostpolder. De CU/SGP stelt dat, gezien de wettelijke kaders en de wijziging in de statuten van Enexis, het niet langer legitiem is dat de gemeente de aandelen behoudt. Boodschap achter de motie is: geld van de burger moet niet vastzitten in aandelen waar de gemeente geen belang bij heeft, de gemeente moet financieel schoon schip blijven houden en de gemeente is geen bank die rendement moet halen. Rendement halen is weliswaar geen publieke taak, maar het college vindt het zonde om af te zien van de jaarlijkse 25.000 euro die de aandelen opleveren. In zijn uitgebreide reactie op het verhaal van De Boer vond wethouder Wijnants (VVD) van die eenmalige miljoen: “we zitten niet om dat geld verlegen”. Daar kijk je als burger toch even vreemd van op. Ook omdat het jaarlijkse rendement geen gratis geld is. De winst van Enexis, die als dividend wordt uitgekeerd, is gevormd door teveel geheven netwerkheffingen. Helaas is een gemeente niet in de positie dat ‘te veel’ als zodanig terug te geven aan bedrijven en particulieren. Het dubbele aan het collegestandpunt om aandelen niet nu te verkopen, is dat de wethouder liever niet ziet dat het Rijk, zoals hij het noemde gaat ‘schatkist-bankieren’, maar wel zo lang mogelijk zelf oneigenlijk wil blijven gemeentekas-bankieren. Verder bood de wethouder met de stelling dat Noordoostpolder een goede financiële reservepositie heeft geen argument tegen de motie. De CU/SGP stelt niet voor niets voor om de opbrengst níet aan de algemene reserve toe te voegen, maar om er een aparte bestemming aan te geven. Juist omdat de gemeente er goed voorstaat. Een vrijkomend miljoen, daarvoor wil je als raad toch aparte overwegingen en keuzes maken? Het college wil de verkoop van aandelen in 2019 koppelen aan de laatste aflossing van een lening door Enexis. Dat valt volgens de wethouder binnen de ‘redelijke’ termijn waarbinnen gemeente verplicht moet verkopen. De CU/SGP stelt dat het college daarmee de randen van de wet opzoekt. Het lijkt me niet eenvoudig voor de CU/SGP om van dit onderwerp in de raad een inhoudelijke principediscussie te maken. In de commissievergadering waren alleen PvvP en SP mede-indieners van het voorstel. Meerdere fracties gaven aan geen behoefte te hebben aan de motie. Benieuwd of zij in een raadsdebat verantwoorden waarom niet. De uitvoering van de motie zou voor inwoners in elke geval winst zijn op het gebied van transparante beleidsplanning. Want dan zou nog duidelijker te zien zijn op welke manier de gemeente publiek geld inzet voor een publieke zaak. De raad vergadert 23 januari.