D66 wil handhaving voor Hotel Noordoostpolder

Bant - De fractie van D66 in Noordoostpolder wil van het college weten of Hotel Noordoostpolder in Bant nu een hotel is of een onderkomen voor arbeidsmigranten. De partij eist handhaving als het hotel niet als zodanig wordt gebruikt.

Ze zal b en w er over bevragen tijdens de raadsvergadering op 23 januari. De rechtbank stelde vorige week dat ze sterke aanwijzingen heeft dat het niet om een gewoon hotel gaat maar om een onderkomen voor arbeidsmigranten. D66 is als eerste en één van de weinige partijen vanaf het ontstaan van Hotel Noordoostpolder kritisch geweest. Dat begon de vorige raadsperiode al met vragen aan toenmalige wethouders Ruifrok (PvdA) en Schutte (CDA). Beide wethouders reageerden destijds doorlopend geïrriteerd op de vraagtekens die D66 bij het hotel stelde. De fractie van D66 stelt dat goede huisvesting van arbeidsmigranten belangrijk is, maar is van mening dat zowel het huidige als het vorige college te lichtzinnig is omgegaan met de signalen en bezwaren van omwonenden. Het college wimpelde kritische vragen keer op keer af. De gemeente wil graag samen optrekken met inwoners maar juist hier heeft het college dat laten afweten. Wat er nu moet gebeuren is streng en zonder mededogen handhaven op de regels, stelt D66. Vanaf het begin heeft D66 gewezen op de mogelijk onwenselijke situatie rond Hotel Noordoostpolder. Gemaakte afspraken moeten worden nagekomen.