Open Dagen op Zuyderzee Lyceum

Emmeloord - Het Zuyderzee Lyceum houdt woensdag 25 januari Open Dag op de locatie Lemmer en donderdag 26 januari in Emmeloord.

Overdag zijn er lessen voor leerlingen uit groep 8 en ‘s avonds is de school open van 18.30 tot 21.00 uur. Het Zuyderzee Lyceum is een openbare school voor voortgezet onderwijs van vmbo tot en met gymnasium. In Lemmer kunnen de leerlingen het volledige vmbo bb-, kb-, en gtl-programma volgen. Ook biedt de school de eerste drie leerjaren van havo, atheneum en gymnasium aan. Daarna zullen de leerlingen hun onderwijstraject op het Zuyderzee Lyceum (Senior MHV) in Emmeloord vervolgen.In Emmeloord wordt mavo-, havo-, atheneum- en gymnasiumonderwijs aangeboden.   De mavo/havo-klas is gericht op die leerlingen die nu misschien nog niet een havo-advies hebben, maar wel de ambitie hebben om in 5 of 6 jaar een havodiploma te halen. Het gymnasiumprogramma start op het Zuyderzee Lyceum in klas 1. Leerlingen die in Emmeloord naar vmbo-bb en vmbo-kb willen, kunnen naar het Vakcollege. Dit is een samenwerking tussen het Zuyderzee Lyceum en het Emelwerda College. Talentontwikkeling Ongeacht naar welke vestiging een leerling gaat, is er aandacht voor Talent, Ontwikkeling en Passie. Door de kleinschaligheid, een persoonlijke en directe begeleiding door docenten en mentor én door contacten en communicatie met leerlingen wordt een omgeving gecreëerd waar leerlingen zich thuis voelen. De leerlingen worden begeleid in het ontwikkelen van vaardigheden, attitude en kennis. Door middel van blendedlearning leren de leerlingen met diverse werkwijzen en bronnen om te gaan. Zo wordt er met iPads, MacBooksen boeken gewerkt. Op uiteenlopend gebied van cultuur tot sport doet de school aan talentontwikkeling.