Gemeente gedoogt erf op agrarische grond

Emmeloord - Burgers die een stukje agrarische grond kochten bij hun particuliere arbeiderswoningen in de polder, mogen deze grond voortaan gebruiken voor een dierenweide, sport- of speelveld of moestuin.

De gemeente gedoogt voortaan deze functies voor de grond, waarop formeel de bestemming agrarisch rust. De gemeente wil echter niet toestaan dat er zogenaamde verdichting gerealiseerd wordt in de vorm van singels en boomgaarden in de stroken grond achter arbeiderswoningen. Het college wil het landschappelijke verschil tussen de agrarische erven en de arbeiderswoningen in stand houden. Veel bewoners van voormalige arbeiderswoningen hebben in het verleden een stukje grond bijgekocht van de naastgelegen agrariër. Tot vijftien meter van de woning krijgt zo'n perceel een woonbestemming, maar veel woonkavels zijn veel langer geworden. Het erf over de 15 meter grens behield de agrarische bestemming. Dat leidde tot nogal wat problemen, weet wethouder Wiemer Haagsma. 'De nieuwe eigenaar wilde de gekochte grond bij de tuin trekken of er een moestuin van maken en formeel gezien mag dat niet. Dankzij nieuw beleid is er nu meer mogelijk.'