ChristenUnie wil geen achtste Landschapskunstwerk

Emmeloord - ChristenUnie in Provinciale Staten wil niet dat er een achtste landschapskunstwerk (Landart) gemaakt wordt in de provincie.

  Er is volgens de ChristenUnie onvoldoende duidelijkheid over afspraken aangaande beheer, onderhoud en kwaliteit van de bestaande kunstwerken. Daarnaast zijn er enorme kosten gemoeid met de realisatie van deze kunstwerken. Fractievoorzitter Harold Hofstra vindt dat deze middelen op een andere manier beter besteed kunnen worden. Ze komt in de vergadering van Provinciale Staten met een amendement. Flevoland kent een lange geschiedenis van landschapskunstwerken. In 1977 was het eerste object het Observatorium van Robert Morris en in oktober 2016 werd het meest recente (zevende) kunstwerk Pier+Horizon onthuld (van Paul de Kort) bij Kraggenburg. Hiermee is Flevoland de provincie met de hoogste dichtheid Land Art per vierkante kilometer in Nederland. Doelstelling in de nota is om in 2020 bekend te staan als dé provincie van de landschapskunst. De ChristenUnie concludeert dat die doelstelling al gerealiseerd is. Onduidelijke afspraken Uit de nota blijkt ook dat er nu geen duidelijke afspraken over het beheer, onderhoud en kwaliteit van de bestaande Land Art kunstwerken zijn. Het college van Gedeputeerde Staten stelt nu al voor om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een achtste landschapskunstwerk. Uitgangspunt van het amendement is dat eerst de huidige zaken op orde moeten zijn, dan pas kan er een goede afweging worden gemaakt van de huidige en toekomstige kosten van deze bestaande kunstwerken. Hoge kosten Met de realisatie van deze kunstwerken zijn zeer hoge kosten gemoeid. Het laatste kunstwerk was relatief “goedkoop” en kostte al bijna € 400.000,- Ook was er nog een budget van € 40.000,- nodig voor de opening en promotie van dit kunstwerk. De kosten voor enkele andere kunstwerken, die zijn ontworpen door gerenommeerde internationale kunstenaars, bedroegen in sommige gevallen bijna 1 miljoen euro. De ChristenUnie vindt deze bedragen buitenproportioneel en onverantwoord om uit te geven aan, zoals het college verwoordt, ‘iconische projecten’. 'Laten we ons liever richten op het ontsluiten en bekend maken van de huidige kunstwerken onder een groot (nationaal en internationaal) publiek in plaats van weer een astronomisch bedrag uit te geven aan een nieuw kunstwerk', aldus Harold Hofstra. Het amendement van de ChristenUnie kan op voorhand rekenen op steun van de SGP, 50PLUS en PVV.