Bloemetje Kraggenburg voor Harry Engels

Kraggenburg - Harry Engels kreeg zaterdag op de Nieuwjaarsreceptie in Kraggenburg het bloemetje dat jaarlijks uitgereikt wordt door STEK (Stuurgroep Evenementen Kraggenburg) aan iemand, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het dorp.

‘Harry is de man van achter de schermen’, motiveert Marian Neefjes van STEK de keuze voor Harry. ‘Hij is bescheiden, maar ondertussen doet hij heel veel. We hebben dus voldoende redenen om hem het bloemetje te overhandigen. Zijn loopbaan buiten de deur begon volgens zijn vrouw Marja bij carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes. Daarna zat hij in de schoolcommissie van de RK basisschool Sint Bonifatius en werd voorzitter. Hij kwam in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en was nauw betrokken bij de fusie met christelijke basisschool De Bongerd. Na de fusie werd hij voorzitter van de oecumenische basisschool De Lichtwachter. Vele functies vervulde hij. Binnen dorpsbelang maakt hij zich sterk voor de ontwikkeling van het dorpsplan, hij is was en is nog steeds één van de drijfveren achter de multiculturele werkgroep Multi Culti en hij heeft samen met anderen Koffietijd opgericht.’ ‘Ik ben helemaal flabbergasted’, is de eerste reactie van Harry na het lovende verhaal van STEK. ‘Ik vind het leuk dat er aandacht is voor alle dingen die nu genoemd zijn, maar wat ik ook belangrijk vind, is dat we het allemaal samen doen. Allen kan ik dit niet. Ik vind het fijn dat ik met al die mensen kan samenwerken en wil hen ook graag bedanken voor alles wat zij doen voor de gemeenschap van Kraggenburg. Vrijwilligerswerk verrijkt je leven. Ik wil dan ook graag een oproep doen aan alle aanwezigen: als je wordt gevraagd voor vrijwilligerswerk, doe het dan, wat het ook is. Het verbreedt je horizon en is heel waardevol! Ik wil het van harte aanbevelen.’