Dick Slimmen vrijwilliger van het jaar bij het CHC

Vollenhove - Op de Nieuwjaarsbijeenkomst van CHC Vollenhove werd Dick Slimmen benoemd tot 'Vrijwilliger van het jaar'.

Jan Wester, voorzitter van het bestuur, vertelde dat Dick het afgelopen jaar heel veel werk heeft verzet. Er is getimmerd, gesausd, geplakt en er werden nieuwe vitrines gemaakt. Het resultaat mag er zijn en was te zien tijdens de expositie “Bodemschatten uit de Kop” en tijdens de kerststallententoonstelling. Dit jaar wordt het kabinet bevolking opnieuw ingericht en is vanaf 8 april de nieuwe wisseltentoonstelling over Schokland en de Schokkers te zien. Om dit alles waar te kunnen maken heeft het museum vrijwilligers als Dick hard nodig. Het Cultuur Historisch Centrum is nu gesloten tot 8 april.