Rechtbank tikt GBLT op de vingers

Emmeloord - Het GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn) heeft de provincie Flevoland een te hoog belastingtarief in rekening gebracht voor onverharde wegen. Dat bepaalde de bestuursrechters van de rechtbank Overijssel in Zwolle.

Het GBLT zou volgens de provincie haar berekeningen gebaseerd hebben op een te groot oppervlak. Zij nam in haar berekeningen onder meer ook bermen en sloten mee als ‘verharde wegen’, omdat deze volgens het GBLT een functie als ontwatering van de weg hebben en daarom meegerekend moet worden. Daar was de raadsman van de provincie het niet mee eens. ‘Verharde wegen zijn wegen die verhard zijn. Duidelijker kan het niet’, zei hij enkele weken geleden in de rechtbank. De rechters zijn van oordeel dat de opgelegde aanslagen watersysteemheffing in de categorie ‘ongebouwd wegen’ alleen gebaseerd mochten zijn op de verharde weggedeelten. Ze verklaarden daarom het beroep van de provincie gegrond en het GBLT zal daarom een nieuwe beslissing moeten nemen over de tarieven voor onverharde wegen in Flevoland.