STOPPELS | Kragt-Taal Vrede op Aarde

Emmeloord - Nog een paar dagen en dan is het zover: Kerstfeest. De geboorte van Jezus, onze Heiland en Verlosser. Althans voor de christenen onder ons. En waarvan verlost hij ons dan alzo?

Wat is er feitelijk veranderd in de tweeduizend jaar die achter ons ligt? Het is er nog steeds niet beter op geworden, het leed is grenzeloos en treft alle mensen op deze wereld. Niemand ontkomt er aan en waaraan hebben we dat verdiend? Dat kunnen we ons beter niet afvragen, er is nu eenmaal goed en kwaad op aarde en in onszelf. Het leven vraagt van ons dat kwaad te overwinnen. We trachten er het beste van te maken, maar hoe vaak breekt het ons niet bij de handen af? De christen gelooft dat Jezus het menselijk tekort op zich nam en de mens verlost van zijn onmacht. De ongelovige vindt dat nogal makkelijk en wil zelf verantwoordelijk zijn voor zijn leven. De keus is aan ons, we hebben een vrije wil. Jezus verloochende zichzelf en leefde vanuit de liefde. Wij kunnen onszelf hoogstens een beetje wegcijferen, maar als je jezelf verloochent loopt bijna iedereen over je heen. Dan word je niet gezien, leg je het af, hoor je er niet bij. We mogen er zijn, het leven zelf is het mooiste geschenk aan ons. Geloof in jezelf, in het goede van je (want God zag dat het goed was), in de liefde. Diep in onszelf ligt het antwoord, niet buiten ons, niet in een goeroe, mindfulness of nieuw geloof. Alle mensen worden geboren met een eindeloos verlangen naar volkomenheid, naar eeuwige vrede, liefde en geborgenheid, dat is God zelf die altijd bij ons is en levenslang meegaat. Zijn antwoord is verborgen in ons verlangen en alleen de liefde geeft ons toegang daar iets van te begrijpen. Niettemin blijft het een eeuwig mysterie. Het kerstfeest, de geboorte van Jezus, gaat over die liefde en dat verlangen, in de onschuld van een kind zien we dat. De vrede van Kerst gaat over die ware liefde en staat haaks op hoe de machthebbers de vrede op aarde menen te dienen. Ik wens u toe dat u gelooft in de liefde en VREDE OP AARDE. Ria Kragt mefkragt@gmail.com