ANBO Noordoostpolder overgegaan in StABS-NOP

Emmeloord - ANBO Noordoostpolder is overgegaan in de Algemene Stichting Activiteiten en Belangenbehartiging Senioren in de Noordoostpolder. Afgekort luidt de naam als volgt: StABS-NOP. 

Door veranderingen in de organisatie van de landelijke seniorenbond ANBO zijn de plaatselijke afdelingen formeel afgeschaft. Zo ook ANBO Noordoostpolder. De bestuursleden van ANBO Noordoostpolder hebben echter de werkzaamheden op het gebied van lokale activiteiten, reizen en belangenbehartiging voor de ANBO-leden kunnen continueren. Administratief en financieel liep dat tot heden via de landelijke Vereniging. Dit gaf een onwerkbare situatie zowel voor het Verenigingsbureau alsook voor de werkzaamheden hier in de Noordoostpolder. In goed overleg en met medewerking van het landelijk Verenigingsbureau, is besloten om de lokale activiteiten los te koppelen van de Vereniging en onder te brengen in de nieuwe StABS-NOP. Voor de ANBO-leden in de Noordoostpolder verandert er in feite vrijwel niets. De financiële administratie die nodig is voor (dag)reizen en dergelijke is nu weer geheel in eigen hand. Dus korte lijnen. Het maandelijkse StABS-NOP Informatiebulletin ('gele boekje') kunnen de ANBO-leden toegestuurd krijgen mits zij hun adres aan StABS-NOP bekend maken. StABS-NOP blijft samenwerken met Vereniging ANBO in Woerden.