Kerstnachtdiensten in teken van stilte en samenzijn

Emmeloord - De Raad van Kerken Emmeloord houdt op 24 december twee kerstnachtdiensten: één in ‘De Nieuw Jeruzalemkerk’ en één in ‘De Ontmoeting’. Beide diensten beginnen om 22.00 uur.

De dienst in de Jeruzalemkerk is een Jeugdkerstnachtdienst, en is bedoeld voor iedereen die jong is of zich nog jong voelt. Het thema is het woord 'stil'. Tijdens de dienst wordt stilgestaan bij dingen die de moeite waard zijn in het leven. En bij dat wat gebeurde in de stilte van de eerste kerstnacht. Allerlei kunstvormen komen voorbij tijdens de dienst: muziek, dans, drama en meer. De kerstnachtviering in De Ontmoeting heeft als thema ‘Komt allen tezamen!’. Het is de beginregel van een bekend kerstlied. Leden van de Raad van Kerken Emmeloord, met als voorganger Jan Muis, vullen de viering in.Het gospelkoor Tehilla en de organist Bart Abbes verlenen muzikale medewerking. In beide kerken zijn er twee collectes ten behoeve van Matthijs en Lilian van Wijk. Zij werken met een project in Bangkok. Dit project maakt deel uit van de wereldwijde zendingsorganisatie Jeugd Met Een Opdracht. Bij de uitgang houden is een onkostencollecte.