Gemeenteraad akkoord met steun aan ‘t Voorhuys

Emmeloord -  Niet alle partijen zijn er even gelukkig mee, maar uiteindelijk besloot de gemeenteraad maandag toch geld uit te trekken voor Museum Schokland en Theater ’t Voorhuys. Cultuurbedrijf Noordoostpolder wil daarmee werken aan een moderner museum en het theater meer geschikt maken voor de zakelijke markt.

De kosten voor beide projecten zijn een kleine acht ton, waarvan de gemeente nu 150.000 voor Schokland en 186.000 euro voor ’t Voorhuys als lening bijdraagt. Volgens Cultuurbedrijf Noordoostpolder is Museum Schokland sterk verouderd en voldoet het niet aan de (interactieve) eisen van de tijd. Door het vernieuwen van de tentoonstelling komen er vermoedelijk meer bezoekers naar het voormalige eiland, zo is de gedachte. Theater ’t Voorhuys wil met de Beurszaal meer inspelen op de wensen van de zakelijke markt. Dat is ook nodig om de exploitatie van de accommodatie in Emmeloord rond te krijgen. Verder wil Cultuurbedrijf investeren in de akoestiek en in de kassaruime, die niet meer voldoet aan de Arbo-eisen. Hoewel op twee leden van ONS en de PvvP iedereen voor het raadsvoorstel stemde, waren niet alle partijen enthousiast over de financiële bijdrages. “Wij hebben ernstige problemen met de verbouwing van de Beurszaal, zolang er nog geen duidelijkheid is over de nadere invulling van de Deel”, stelde Berthoo Lammers namens ONS. De VVD heeft juiste moeite met de geldelijke steun voor Museum Schokland. Ellen Lindenbergh pleitte namens de liberalen voor een masterplan voor het eiland. Teun Nijdam (PvvP) betwijfelt of ’t Voorhuys met de voorgestelde aanpassingen wel voldoende omzet kan draaien.