Philadelphia en Groenhorstbouwen op PWA-terrein

Emmeloord - Groenhorst Emmeloord en Stichting Philadelphia Zorg gaan beide bouwen op het voormalige PWA-terrein in Emmeloord.

De bouwplannen sloten niet optimaal op elkaar aan, maar na aanvullend onderzoek en gezamenlijk overleg onder regie van de gemeente is er overeenstemming gekomen. Groenhorst Emmeloord breidt uit op de locatie en Philadelphia Zorg wil op het voormalige PWA- terrein een nieuwe zorglocatie ontwikkelen ter vervanging van de huidige locatie aan de Oude Vlie. De wensen van beide organisaties kunnen nu goed worden gerealiseerd. In de komende tijd toetst de gemeente het plan op wet- en regelgeving. Wethouder Wiemer Haagsma: 'Ik ben tevreden over de wijze waarop beide organisaties gezocht hebben naar oplossingen. Nu houden we als gemeente de vaart er in. Belangrijk is dat er tegelijkertijd een passend antwoord komt op de verkeers- en parkeersituatie in de directe omgeving en rond beide locaties aan De Balkan en de Scandinaviëlaan; ook daar zijn mogelijkheden voor.'