Noordoostpolder: voorlopig rust op kunstgrasfront

Emmeloord - Een opmerkelijke, maar niet unieke beslissing van het bestuur van SC Emmeloord om de leden van de club niet meer op kunstgras te laten voetballen. Voorzitter Heeringa: "Het was een unaniem besluit."

De andere clubs in de Noordoostpolder, die over kunstgrasvelden beschikken (Flevo Boys, sc Creil, sv Ens, sv Marknesse en vv Tollebeek) hebben besloten de lijn van de gemeente te volgen. Die lijn houdt in dat op kunstgras gevoetbald wordt tot de resultaten van het onderzoek door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) bekend zijn. Deze onderzoeksresultaten worden rond half december verwacht.

Achter het besluit

De uitslag van een onderzoek door branchevereniging VACO, dat aantoont dat in het rubbergranulaat (de zwarte korrels in het kunstgras) hoge concentraties kankerverwekkende stoffen zitten, die op de langere termijn schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, was voor het bestuur van SC Emmeloord aanleiding om van de lijn van de gemeente af te wijken. Het kunstgrasveld werd per direct gesloten. "Ons besluit heeft geen uitvoerige discussies uitgelokt", aldus Tjalling Heeringa. "Verreweg de meeste leden staan achter het besluit. Alleen sommige senioren vinden, dat zij die beslissing zelf wel hadden kunnen nemen."
Lees ook: SC Emmeloord sluit kunstgrasvelden
Wat Dick Schuurman, trainer van de eerste selectie van SC Emmeloord, betreft kan er op kunstgras gevoetbald worden. "Ik heb me eerlijk gezegd niet druk gemaakt om de discussies over kunstgras. Als je alles moet geloven zijn er duizenden dingen kankerverwekkend. Van mij had het bestuur dit besluit niet hoeven nemen, maar ik respecteer de beslissing natuurlijk wel. Er zal goed over nagedacht zijn, maar ik word niet vrolijk van de beslissing van het bestuur." Overigens vertrekt Dick Schuurman na dit seizoen bij SC Emmeloord. Hij heeft er dan drie seizoenen op zitten.

Weinig problemen

Enkele teams bij Flevo Boys willen niet meer op kunstgras voetballen. Het bestuur probeert te regelen dat zij hun wedstrijden op natuurgras kunnen spelen. Bij de andere clubs, die de lijn van de gemeente volgen, levert het besluit om op kunstgras te blijven voetballen weinig tot geen problemen op. Bij Ens hebben de ouders van één spelertje gezegd dat hij tot nader order niet op kunstgras mag spelen. "De leden stellen wel vragen, maar er zijn geen negatieve reacties", aldus Creil-voorzitter Jan Boonen. En Jan Jonkers, voorzitter van Tollebeek, zegt dat er meteen na het besluit om wedstrijden op kunstgras te laten doorgaan enkele vragen zijn gesteld, maar dat het daarbij is gebleven. Bij Marknesse had het bestuur al in een eerder stadium besloten om de jongste jeugd voorlopig niet meer op kunstgras te laten trainen en spelen. "Wij zijn in de gelukkige omstandigheid, dat wij de jeugd tot 11 jaar op natuurgras kunnen laten voetballen", aldus voorzitter Harry Middeljans, die eraan toevoegt dat het eigenlijk een wassen neus is. "Onze sportvelden zijn altijd open. De jeugd speelt na schooltijd altijd op het kunstgrasveld." Harry de Ridder