Samenwerking Present Noordoostpolder en Mercatus

EMMELOORD - Yeb Tiemensma, voorzitter van Present Noordoostpolder en Ton Beurmanjer, directeur van Mercatus hebben een samenwerkingsconvenant ondertekend.

Present en Mercatus werken samen op het gebied van de sociale verantwoordelijkheid in Noordoostpolder. In dit convenant is vastgelegd hoe Present het aanbod van vrijwilligersgroepen ten dienste wil stellen aan de hulpvraag van huurders die Mercatus signaleert in Emmeloord en de omliggende 10 dorpen. Present wil een brug slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Vanuit het aanbod van de groepen vrijwilligers die zich aanmelden heeft Present de mogelijkheid projecten te organiseren voor en met doelgroepen van diverse instellingen, zoals Mercatus. De vrijwilligers worden groepsgewijs ingezet voor diverse projecten rondom en in woningen en sociale activiteiten. Groepen die zich een dag(deel) willen inzetten voor mensen die het alleen niet redden, kunnen zich melden bij Present. Present brengt dit aanbod onder de aandacht van maatschappelijke organisaties waarmee zij samenwerkt. Het aanbod van groepen bestaat onder andere uit klussen in en rond woningen zoals hulp in een verwilderde tuin, opruimen of schoonmaken van een woning. Mercatus verhuurt sociale huurwoningen. Zorg voor kwetsbare groepen en individuen heeft veel aandacht. Hierbij wordt samengewerkt met zorg- en dienstverleners vanuit DOEN. Samenwerking met Present is hierbij een goede aanvulling. Mercatus kan situaties en hulpvragen onder de aandacht brengen van Present. www.presentnoordoostpolder.nl