Centrum Seksueel Geweld Flevoland voorziet in behoefte

Emmeloord - In het eerste half jaar na de opening van Centrum Seksueel Geweld Flevoland in maart dit jaar, is aan 49 mensen hulp geboden nadat ze slachtoffer waren van seksueel geweld.

Bijna de helft meldde zich binnen één week na het meemaken hiervan. In de eerste week na een aanranding of verkrachting is het belangrijk dat er snel en professioneel wordt gehandeld. GGD Flevoland, Flevoziekenhuis, Politie Midden Nederland, GGz Centraal, Veilig Thuis Flevoland en Slachtofferhulp Nederland werken samen om goede zorg te bieden. Van de slachtoffers die zich in de eerste week van het seksueel geweld meldden, was iets minder dan 40 procent minderjarig. Het Centrum Seksueel Geweld werkt voor alle leeftijden, maar het is bekend dat jongeren een groter risico lopen op het meemaken van seksueel geweld. Van de slachtoffers was 80 procent vrouw. Mannen zijn naar verhouding minder vaak slachtoffer van seksueel geweld. Zij ervaren vaak wel meer problemen bij het zoeken van hulp en ontwikkelen vaker posttraumatische stressklachten. Bij iets meer dan 10 procent van de meldingen was er sprake van eerder meegemaakt seksueel geweld. Uit onderzoek blijft dat het niet goed verwerken van seksueel geweld een risicofactor is om opnieuw slachtoffer te worden. Dit is een belangrijke reden om goede hulpverlening te bieden aan deze mensen. Topje van de ijsberg De 49 mensen die geholpen zijn door Centrum Seksueel Geweld Flevoland, zijn naar verwachting maar het topje van de ijsberg. Het is bekend dat veel slachtoffers zich niet melden door angst of schaamte. Dit blijkt ook uit het aantal mensen dat pas na langere tijd hulp zoekt, soms pas na jaren. Charlie van der Weijden, coördinator van Centrum Seksueel Geweld Flevoland: “We willen de bekendheid van het Centrum Seksueel Geweld nog verder vergroten, zodat slachtoffers of hun omgeving weten waar ze snel terecht kunnen voor goede hulpverlening.” In september is er ook een landelijke bekendheidscampagne geweest met dit doel. Centrum Seksueel Geweld werkt landelijk Het Centrum Seksueel Geweld bestaat vanaf volgend jaar uit 16 centra door het hele land. Het Centrum Seksueel Geweld is er voor acute en specialistische zorg aan slachtoffers van aanranding of verkrachting op één adres. Bij elk Centrum Seksueel Geweld werkt een team van verschillende professionals samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting specialistische zorg te geven. Bij voorkeur binnen zeven dagen, omdat dit de kans op medische en psychische problemen aanzienlijk verkleint. Ook heeft de politie veel meer kans om sporen te vinden, als er binnen een week sporenonderzoek wordt gedaan. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen met het landelijke telefoonnummer 0800-0188. Website van Centrum Seksueel Geweld: www.centrumseksueelgeweld.nl