Politieke Unie wil blijverslening in NOP

Emmeloord - De Politieke Unie in Noordoostpolder wil dat de gemeente naast de bestaande starters- en duurzaamheidslening, een “Blijverslening” moet verstrekken.

Met behulp van de “Blijverslening” kunnen inwoners tegen gunstige voorwaarden diverse levensloopbestendige aanpassingen in hun woning financieren. Denk bijvoorbeeld aan een aanpassing van de badkamer, een (extra) bad- of slaapkamer op de begane grond, het weghalen van drempels of het plaatsen van een extra trapleuning. De regeling moet er voor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk thuis te laten wonen. De partij brengt de blijverslening te berde in een motie die ingediend wordt in januari.