'De invloed van autisme op het leven'

Emmeloord -  In het Autisme Café werd dinsdag gesproken over wat de invloed is van autisme op het leven.

Daarin kwamen de gevolgen voor de persoon zelf en die van zijn/ haar familie en omgeving naar voren. Het kan moeilijk zijn voor naasten, mantelzorgers, om aan anderen duidelijk te maken wat autisme is voor henzelf en bijvoorbeeld zijn/ haar kind of broer. In de vertoonde film; “Autisme, een leven lang” kwam naar voren dat het stellen van een juiste diagnose zorgvuldig dient te gebeuren om ruimte te geven, kwaliteit van leven te verbeteren en onnodig lijden te voorkomen. Het verbreden van de aandacht voor mantelzorgers die zorg aan mensen met autisme bieden is één van de doelstellingen van het Autisme Café. Het Autisme Café wordt georganiseerd vanuit MEE Ijsseloevers in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg. Voor 2017 worden er de komende periode plannen gemaakt voor het Autisme Café, in samenwerking met Flevomeer Bibliotheek. Doorgeven van wensen en ideeën hiervoor én informatie: ines.van.der.vegt@carrefour.nu / tel: 06-83522236