Vorming rode draad bij Passage Emmeloord

Emmeloord - De Emmeloordse afdeling van de christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging Passage, voorheen NCVB, vierde maandag haar zeventigste verjaardag in de Koningshof op Urk.

De bijna 100 leden tellende vereniging wordt geleid door Ineke Flokstra, ‘de zesde baby van de polder’, en secretaris Bertha Posthumus zag de poldertoren als kind in de steigers staan. Bestuurslid Truus Karman, die de wel- en weepot beheert, brengt Zeeuwse genen in bij het bestuur.   Alle drie zijn ze opgegroeid met het vertrouwde geluid van vallende heiblokken op funderingspalen en zagen ze wijken verrijzen. Wat er ook in gestampt is bij de vrouwen is het belang van vorming. ‘Daar ging het om’, klinkt het in koor; ‘ontwikkeling, opvoeding en emancipatie.’ En daar stond de Nederlandse Christen Vrouwen Bond voor. Ongeveer 25 pioniersvrouwen kwamen op 10 december 1946 bijeen om in gebouw DK6 de eerste christelijke vrouwenvereniging van de polder op te richten, die zich aansloot bij de NCVB. Het waren jonge vrouwen, van in de dertig. Een schril contrast met de huidige generatie leden. ‘De jongste is nu 58 en de oudste 89.’ De luxe van Passage Emmeloord, die in de hoogtijdagen zelfs twee afdelingen Oost en West had met ieder 120 leden, is dat er een zes leden tellend bestuur zit. ‘Door de vergrijzing wordt het steeds moeilijker om bestuursleden te vinden. Op een gegeven moment hebben de vrouwen dat wel gehad. Dat is de belangrijkste reden dat veel vrouwenverenigingen ter ziel gaan, terwijl er nog genoeg leden zijn’, stelt Flokstra. ‘Wij prijzen ons gelukkig met ons bestuur en zoveel leden’, zegt Flokstra. ‘En er komen nog steeds nieuwe leden bij.’ De Passage biedt de dames ook veel meer dan een gezellige en informatieve maandelijkse avond. Liefhebbers kunnen meedoen in een leesclub, waarvan er vijf zijn, de filmclubs, de kunst- en cultuurgroep of de fiets- en wandelgroep. Daarnaast is er een activiteitencommissie die iedere maand een activiteit heeft, doorgaans leerzame uitstapjes.
Luiermand
Vorming staat nog steeds hoog in het vaandel op de avonden. Ontmoeting en ontwikkeling luidt het moderne credo van Passage. Op de feestavond werd in een revue op zevenmijlslaarzen door de geschiedenis gegaan van de club. De luiermand ontbrak niet in de terugblik. Die staat symbool voor de veranderende doelgroep. Moeders mochten er een cadeautje uithalen bij gezinsuitbreiding. ‘Met de leeftijdsopbouw van de leden, veranderen de maatschappelijke thema’s ook. Er is aandacht voor alleenstaanden en we hebben het nu bijvoorbeeld over duurzaam wonen en de invloed van muziek op gezondheid en welzijn. Dat hoort ook bij onze club, we zijn een vereniging opgericht door pioniersvrouwen. In 1948 was er trouwens al een avond over geboortebeperking.’ Over de toekomst maken de vrouwen zich beslist geen zorgen. ‘We zijn dankbaar dat we zo’n bloeiende vereniging hebben. Het is ook fijn om te zien hoeveel vrouwen elkaar gevonden hebben in ontmoetingen en vriendschappen. We staan volop in het leven en bewijzen met de hoge opkomst op de avonden en belangstelling voor onze activiteiten dat we een goed programma bieden.’
Cees Walinga