Rotonde in voortuinen naast leeg grasveld

Emmeloord - Raadwatcher Helga Wiedijk volgt voor De Noordoostpolder online de raadscommissies en –vergaderingen. Het opmerkelijke nieuws licht ze uit voor de lezer van de Noordoostpolder.

‘U kunt er van op aan dat wij op de Espelerlaan geen rotonde in de voortuinen leggen als het grasveld er tegenover leeg blijft’. Was zo’n collegestatement vorige week in de raadsvergadering te horen geweest, dan zou je als inwoner verdere ontwikkeling van het stadshart met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Helaas werd die toezegging niet gedaan. Sterker nog, ondanks heldere argumenten, ingebracht door ONS en de SP, bleef onduidelijk waarom het college de rotonde niet vijf meter wil opschuiven. De rotonde had al in 2012 aangelegd mogen worden en er zijn kruisingen met een grotere verkeersonveiligheid die niet als eerste worden aangepakt, dus verbeteren van de verkeersveiligheid is niet de primaire reden om de aanleg niet een half jaar uit te willen stellen. Zolang duurt het doorlopen van de procedure om een bestemmingsplan gedeeltelijk te wijzigen. Daarbij lijkt de collegevrees voor bezwaren van omwonenden niet logisch, want met het verleggen van de rotonde wordt juist tegemoet gekomen aan bezwaren. De rotonde werd in de tijd van het Provastplan ontworpen met het oog op een grote verkeerstoename richting de winkels en het parkeerdek op de Deel. Dat plan is van de baan en daarom zou het college na het Open Planproces kijken of de uitkomst daarvan van invloed is op het verkeer. Inwoners kozen voor ‘Centrum Compact’ en dit kan in de toekomst een andere verkeerssituatie opleveren dan waarin nu voorzien wordt. Wanneer er goede redenen zijn de rotonde te verleggen en er geen goede redenen gegeven worden om het niet te doen, dan wordt de werkelijke reden wellicht niet benoemd. Zou college kiezen voor een bestemmingsplanwijziging om zodoende de rotonde iets op te kunnen schuiven, dan kan het bezwaar wel eens van Sinke komen. Want dan zou Sinke op papier mogelijk een voorgenomen bouwplan moeten wijzigen. Ook de overeenkomst met Sinke was gebaseerd op het Provastplan. Nu dat plan is vervallen, wil Sinke wellicht helemaal geen kantoor bouwen, maar iets anders. Of Sinke wil überhaupt niet meer bouwen op de zogeheten kanslocatie. Misschien vertrekt Sinke ook niet uit de eigen kanslocatie. Met twee voorlopig kansloze locaties zal de gemeente de onderhandelingspositie van Sinke niet willen versterken en de rotonde volgens bestemmingsplan willen aanleggen. Willem Keur (VVD) vroeg zich af: ‘Het zal toch niet zo zijn dat de heer van Sinke, die ik al heel lang ken, ons in de tang blijft houden?’ Als dat grasveld leeg blijft wel.