Actie voor getroffen vissers Haïti

Urk - Stichting Vissers voor Vissers voert actie om vissers in Haïti welke getroffen zijn door de orkaan Matthew een helpende hand toe te reiken.

Haïti, enkele jaren geleden getroffen door een zware aardbeving is een straatarm land, waar de mensen al niet veel hadden en na de orkaan al helemaal niets meer. Stichting Vissers voor Vissers wil graag kleine vissers helpen. De meeste van hen vissen met een klein houten bootje en bewegen zich voort door te peddelen - dus spierkracht. Ze verdienden hiermee een boterham. Ze gaan ’s nachts rond 02.00 uur het water op en keren 09.00 uur weer huiswaarts. Gezien de grote van de bootjes kunnen ze niet ver de zee op. Koeling is er niet. Een gedeelte van de gevangen vis wordt gedroogd of gezouten. De vrouwen zijn verantwoordelijk voor de verkoop van de vis. Dit gebeurt dan op de lokale markt. Het zijn kleine familiebedrijfjes. Nu ligt alles nagenoeg stil. De netten zijn weg en de bootjes zijn kapot of zwaar beschadigd. Wat ze heel erg vinden is dat er geen onderdak meer is. De primitieve huisjes zijn compleet weggeblazen. De kinderen kunnen niet meer naar school. Ze zijn hun schoolspullen en schooluniformen kwijt en de school is vaak ook geheel vernield. Ze missen geen speelgoed omdat ze dat voor de orkaan ook niet hadden. Ja en nu verder. Daarom wil stichting Vissers voor Vissers een beroep doen op de medemens om aan deze toch al zeer arme groep vissers hulp te bieden. We willen ze geen geld geven maar goederen waar ze wat aan hebben, bijvoorbeeld een nieuwe boot – netwerk en helpen bij de opbouw van de woningen zodat hun leven weer enigszins normaliseert. De kleine vissers van Haiti kunnen geholpen worden met een bijdrage aan Vissers voor Vissers, rekeningnummer: NL61SNSB0913914339 tnv HAITI.