Provincie: ‘GBLT gebruikt verkeerde cijfers’

Emmeloord - De tarieven die het GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn) heft zijn onjuist en te hoog. Dat vindt de provincie Flevoland en stapte daarvoor naar de bestuursrechter in Zwolle.

Donderdag legde beide partijen uit hoe ze tegen de tarieven aankijken. De provincie Flevoland liet weten op zich niet tegen de belasting te zijn, maar wel tegen de wijze waarop het GBLT de heffingen over vorig jaar heeft berekend. Het GBLT heft waterschapsbelasting en gemeentelijke belastingen voor vijf waterschappen (Flevoland, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Drenthe) en voor zes gemeenten. De provincie trok aan de bel nadat de aanslagen over vorig jaar met maar liefst vijftig procent waren gestegen. Het gaat daarbij vooral om inwoners en bedrijven in het buitengebied. Volgens de advocaat van de provincie gaat het mis omdat GBLT voor verharde wegen een te groot oppervlak in haar berekeningen meeneemt. ‘Verharde wegen zijn wegen die verhard zijn. Duidelijker kan het niet. Als de wetgever daar ook openbare, onverharde landbouwwegen bij aan had willen sluiten, dan had ze dat woord wel gebruikt.’ Het GBLT vindt echter dat bermen en sloten langs de buitenwegen ook moeten worden meegerekend. ‘Die hebben een functie als ontwatering van de weg en dus is het logisch om deze bij de weg te betrekken’, reageerde de woordvoerder van het GBLT. ‘We hebben hier nauwkeurig naar gekeken en we doen niet zomaar wat.’ De bestuursrechters bekijken de kwestie en laten over zes weken weten hoe ze tegen de zaak aankijkt.