POLDERHEMEL | Zwaartekracht

Emmeloord - Aflevering 109616 NOVEMBER – 23 NOVEMBER

Een nieuwe theorie van de zwaartekracht, opgesteld door de Nederlandse hoogleraar Erik Verlinde heeft de potentie de bestaande theorieën die uitgaan van het bestaan van ‘donkere materie’ volledig omver te werpen.
Elegant
Het probleem van die ‘donkere materie’ is dat het niet te detecteren valt, behalve via zwaartekrachteffecten. Om het gehele heelal te laten werken zoals het nu werkt zou er vijfmaal meer ‘donkere materie’ nodig zijn dan er zichtbare materie is. De nieuwe theorie maakt ‘donkere materie’ overbodig. Hoogleraar Verlinde is een expert op het gebied van de snaartheorie. In de nieuwe zwaartekrachttheorie wordt de zwaartekracht niet als fundamentele kracht beschouwd, maar als een bijverschijnsel van een proces. Cruciaal in de theorie is dat in het weefsel van ruimtetijd in het heelal fundamentele brokjes informatie zijn opgeslagen; eigenlijk op de manier als bij bits in een computer. Als er veranderingen in deze brokjes informatie optreden geeft dat als bijeffect zwaartekracht. Een elegante gedachte waarmee alle zwaartekracht in het heelal verklaard zou kunnen worden. Astronomen zijn nu druk doende om deze theorie te staven aan de hand van waarnemingen. Ook de bekende Tweede Wet van Newton (kracht is massa maal versnelling) zou ermee verklaard kunnen worden. Een heelal vol informatiebrokjes die op een slimme manier gemanipuleerd worden... een interessante gedachte. De praktijk (waarnemen) zal moeten uitwijzen of deze interessante en elegante theorie werkelijk waar is.   Aan de hemel valt deze week te bekijken: ZON- EN MAANTIJDEN (zaterdag 19 november) Zon op: 08.07 uur; onder 16.37 uur. Maan op: 22.02 uur; onder 13.12 uur (zondag).   MAAN – De schijngestalte van onze trouwe wachter neemt deze week af. Op maandag 21 november komt de maan om 09.33 uur in de schijngestalte van Laatste Kwartier (half, sterrenbeeld Leeuw). Kijk enkele uren eerder, dan is het nog donker en de maan goed zichtbaar. Hij staat dan dicht bij de hoofdster van sterrenbeeld Leeuw: Regulus. PLANETEN – Als 's avonds de duisternis invalt zijn Mars (oranje) en Venus (geelwit, zeer helder) in het zuiden tot zuidwesten te zien. Mars is nog geruime tijd waarneembaar terwijl Venus al vrij snel onder gaat. In de nanacht en ochtend is Jupiter in het oosten tot zuidoosten waar te nemen.
Meteoren
De Tauriden sputteren nog wat na; de laatste meteoren uit deze zwerm verschijnen. Er is nog kans op een vuurbol. Vanuit sterrenbeeld Leeuw verschijnen Leoniden, zij het spaarzaam, maximaal 15 meteoren per uur. Die meteoren zijn echt snel met 71 kilometer per seconde. Er kan eveneens een vuurbol bij zitten.
René P. Elings
tel. 0527-699142; e-mail: rpelings@hotmail.com.